BLOGPOST

Een verstandige historicus

Een verstandige historicus

‘Maar hoe kan dat nou? U bent historicus, u hebt er niet eens voor doorgeleerd?!’ Met stijgende verbazing luisterde journalist Sven Kockelmann naar Maarten van Rossum. De historicus beweerde in het televisieprogramma Oog in Oog dat hij meer wist van de huidige financiële crisis dan ‘al die economen’ bij elkaar. Ik krijg regelmatig de bovenstaande vraag voorgeschoteld. Al word ik dan liever ‘jij’ genoemd en beweer ik niet opvallend veel van de wereldeconomie te weten. Wel van marketing. Of preciezer: copywriting.

Geschiedenis is -net als marketing overigens- geen exacte wetenschap. Het is een kunst. Natuurlijk zijn er richtlijnen en handvatten. Boekenvol zelfs. Deze sturen vooral aan op een gedegen onderzoek en een juiste bronvermelding. Toch is de conclusie van het onderzoek altijd gebaseerd op de invalshoek en interpretatie van de historicus. Wanneer twintig historici hetzelfde bronmateriaal onderzoeken zouden er twintig verschillende conclusies uitkomen. Zoals reclamebureau’s tijdens een pitch verschillende concepten presenteren die elk gebaseerd zijn op dezelfde briefing.

Aan de hand van onderzoeksresultaten maakt een historicus keuzes. Daarna brengt hij een structuur aan en het verhaal is geboren. Zijn onderwerp wordt als het ware gepositioneerd. Het moet immers relevant zijn voor de doelgroep en zich voldoende onderscheiden van concurrenten. Wanneer een geschiedkundige publiceert in een vakblad zal hij dus met iets unieks moeten komen om op te vallen tussen de andere artikelen.

Inventariseren, structureren en positioneren. Eigenlijk is dat precies wat ik als copywriter ook doe. Het voordeel is echter dat de organisaties waar ik over schrijf nog bestaan en de betrokkenen in leven zijn. Historische figuren hebben niets meer toe te voegen aan hun verhaal, opdrachtgevers wel.

Ik ben je nog steeds een antwoord schuldig. Nu zou ik kunnen zeggen dat je naast het volgen van een opleiding je kennis naar interesse kunt verbreden met boeken, cursussen en praktijkervaring. Maar dat weet je natuurlijk al lang. Ik sluit me liever aan bij het antwoord van Maarten van Rossum: ‘Tref je een verstandige historicus, dan heb je eigenlijk het beste van de wereld bij elkaar’.Artikel geplaatst op:

SEARCHTAGS

Zoek hier op categorieën:
Tags gekoppeld aan huidige artikel:
maarten van rossum    sven kockelmann    oog in oog    historicus    marketing    copywriter    doelgroep    concurrenten    positioneren

SocialMedia