BLOGSALGEMENEVOORWAARDEN

Geen gerelateerde blogposts gevonden.CASESALGEMENEVOORWAARDEN

Geen gerelateerde cases gevonden.PAGESALGEMENEVOORWAARDENALGEMENEVOORWAARDEN

<h2><strong>Algemeen</strong></h2> <p>Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Copy by Favier en zijn opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.</p> <h2><strong>Kwaliteit</strong></h2> <p>1. Copy by Favier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.</p> <p><strong>Offerte en offertekosten </strong></p> <p>2. Aan een ori&euml;nterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Copy by Favier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt...


Zoek hier op categorieën: