BLOGSCOPYBYFAVIER

Geen gerelateerde blogposts gevonden.CASESCOPYBYFAVIER

Geen gerelateerde cases gevonden.PAGESCOPYBYFAVIERALGEMENEVOORWAARDEN

<h2><strong>Algemeen</strong></h2> <p>Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Copy by Favier en zijn opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.</p> <h2><strong>Kwaliteit</strong></h2> <p>1. Copy by Favier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.</p> <p><strong>Offerte en offertekosten </strong></p> <p>2. Aan een ori&euml;nterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Copy by Favier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt...


OVERMIJ

<p>Tekstschrijver kun je niet worden. Dat ben je. Ik, Isma&euml;l Favier (spreek uit als Fafjee) heb geen tekstschrijverdiploma. Toch kom ik met de opleidingen die ik gevolgd heb aardig in de buurt.</p> <h2>Leraar basisonderwijs &amp; historicus</h2> <p>Na de middelbare school heb ik de opleiding tot leraar basisonderwijs gedaan. Spellen, corrigeren, redigeren. Een beetje leraar schrijft foutloos Nederlands. Ik ben volledig bevoegd. Kun je nagaan. Na de PABO ben ik geschiedenis gaan studeren. In mijn masterjaar specialiseerde ik me in cultuurgeschiedenis en met name in de historiografie. Deze laatstgenoemde is eigenlijk een geschiedenis van de geschiedschrijving.</p> <h2>Geschiedschrijving, copywriting</h2> <p>Geschiedschrijving is een interpretatie van het verleden. De historicus onderzoekt het ter beschikking staande materiaal en maakt hieruit een weloverwogen keuze. Vervolgens brengt hij een structuur aan en het...


Zoek hier op categorieën: